top of page

Nadat 3 Zeelse bierliefhebbers, Bob, Ivan en Siegfried, een paar keer waren samengekomen om Belgische bieren te proeven en om hun ervaringen hieromtrent uit te wisselen, besloten zij aan hun 'clubje' een naam te geven : 'De Schuimkragen'. Het was toen eind 1992.

Korte historiek

Toch werd het pas écht officiëel in 1994, want begin dat jaar woonden zij in Dendermonde een bijeenkomst bij van 'De Objectieve Bierproevers' (kortweg : OBP) en namen zij kennis van de doelstellingen van deze bierconsumentenvereniging. De 4 'Schuimkragen' (Gunther was er ondertussen bijgekomen) beslisten om aan te sluiten bij OBP en om ook in Zele een zgn. lokale, samenwerkende vereniging op te richten.

Deze oprichtingsvergadering vond plaats op 28 april 1994, in aanwezigheid van Peter Crombecq, toenmalig nationaal voorzitter van OBP. Op deze avond besloten alle 12 aanwezigen aan te sluiten bij 'De Objectieve Bierproevers' via 'De Schuimkragen'.

 

Een 5-koppig bestuur – waarvan de 4 oprichters de ruggengraat vormden – werd geïnstalleerd en zou later worden uitgebreid tot 6 personen.

In 1995 telden 'De Schuimkragen' al 24 leden, het jaar nadien werd vlot de kaap van de dertig gehaald en anno 2019 zijn we intussen met meer dan 120 !! In 2001 schakelde de vereniging over van feitelijke vereniging naar VZW (vereniging zonder winstoogmerk), wat inderdaad de gestage groei van 'De Schuimkragen' illustreert. 

Toen in december 2002 de nationaal overkoepelende vereniging 'De Objectieve Bierproevers' besloot in vereffening te gaan, vatten de lokale verenigingen de koe bij de horens en richtten zij op 22 februari 2003 de nieuwe vereniging 'vzw Zythos' op. Zythos is de rechtmatige erfgenaam van OBP en zij zal het vele werk verderzetten.

Onze vereniging is er trots op één van de vijf stichtende leden te zijn van vzw Zythos.

Doelstellingen

Zonder enige twijfel is België hét land van het bier, want nergens ter wereld vindt men zo'n diversiteit aan kleuren en smaken terug. Ons bierpatrimonium is onze trots en verdient ons respect.

Toch is het Belgisch bier in gevaar, en ook al ligt de consument vaak mee aan de oorzaak, hij wordt er steeds meer de dupe van !!

De Belg drinkt steeds minder bier, ten voordele van frisdranken. Toch is bier een gezonde en natuurlijke drank (drinkt matig, maar regelmatig).

 

Steeds meer zijn het de grote concerns die bepalen wàt we drinken ; cafés zijn afhankelijk van brouwerijen en mogen alleen hun bieren schenken.

 

Etiketbieren overspoelen de markt ; eenzelfde bier wordt onder verschillende merknamen verkocht. De consument weet vaak niet meer wat hij drinkt.

 

Smaakvervlakking is een feit ; meer en meer traditionele bieren (zoals geuze, faro,.) verdwijnen, onze bieren beginnen steeds meer op elkaar te lijken.

 

Kleine brouwerijen worden opgekocht of gaan overkop.

 

Daarom hebben zowel 'vzw Zythos' als 'vzw De Schuimkragen', als doelen gesteld :

 

Het streven naar erkenning van Belgisch bier als onderdeel van onze cultuur, brouwerijtraditie, levensstijl en gastronomie

 

Het organiseren of stimuleren van projecten die het kenbaar maken van de Belgische bieren en hun smaken bevorderen.

 

Het aanklagen van onregelmatigheden ten opzichte van de consument.

bottom of page